Kutatóműhelyek alapítása

Információ

A pályázati programokra történő jelentkezés lezárult

Tartalom:

 

Felhívás
Ludovika Kiemelt Kutatóműhely alapítására

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projekt (projekt), A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása" című alprojektjének keretében, Ludovika Kiemelt Kutatóműhely alapítására az alábbi felhívást teszi közzé.

 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely alapításának célja

Az Egyetemen az Intézményfejlesztési Tervben (2015-2020) és a Kutatás-fejlesztési Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban, meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek, problémák, folyamatok kiemelt kutatására vagy tudományos eredmény elérésére szervezeti egységnek nem minősülő, határozott ideig működő Ludovika Kiemelt Kutatóműhely alapítható.

 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely tagjai

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely kutatásvezetőből és kutatókból áll, melynek a kutatásvezetővel együtt legalább 5, legfeljebb 15 tagja lehet. A kutatóműhely tagjai közül legalább egy fő PhD hallgató. Amennyiben a kutatóműhelynek több, mint 10 tagja van, a tagok között legalább 2 fő PhD-hallgató.

 

Kutatásvezető

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely kutatásvezetője egyetemi tanári kinevezéssel rendelkező személy lehet, aki az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban áll.

 

Kutató

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely kutatója lehet:

 • az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy,
 • az Egyetem valamely doktori iskolájának hallgatója,
 • az Egyetem valamely mesterképzésében részt vevő hallgató,
 • külön együttműködési megállapodás alapján, az előbbi személyi körben fel nem sorolt személy.

 

Kutatási terv

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely alapításához kutatási tervet kell készíteni.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell:

 • a kutatás címét,
 • a kutatásvezető és a kutatásban részt vevő kutatók adatait,
 • rövid összefoglalót a kutatás célkitűzéseiről, alapkérdéséről, jelentőségéről, módszereiről és szakaszairól,
 • a kutatás kapcsolódását az NKE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában (KFIS 2016-2020) meghatározott prioritásokhoz,
 • a kutatás mérföldkövek szerint meghatározott munkatervét,
 • a kutatás időtartamát és befejezésének időpontját,
 • a kutatás várható eredményének meghatározását,
 • költségvetési tervet.

A kutatási tervnek az alábbi speciális feltételeknek kell megfelelnie:

 • a kutatást legalább két, az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, a kutatásban nem érintett egyetemi tanár írásban ajánlja;
 • legalább egy hazai kutatóműhelyt bevon a kutatásba, azzal együttműködési megállapodást köt;
 • legalább egy nemzetközi partnert (tanszék, oktatási-kutatási szervezet vagy szervezeti egység, egyetem) bevon a kutatásba, a partnerrel együttműködési megállapodást köt (a kutatási terv része a nemzetközi partner által kiállított támogató nyilatkozat);
 • legalább két konferenciát megszervez, amelyekből legalább egy konferencián külföldi előadókat és résztvevőket vállal, és egy hazai konferenciát legalább 100 fő részvételével megszervez;
 • a kutatóműhely tagjai vállalják, a kutatóközösség működésének időszaka alatt (24 hónap) kutatónként legalább 8 ív terjedelmű, tudományos igényességgel elkészített tanulmányt, cikket vagy könyvrészletet készítenek el.

 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely kutatásának támogatási ideje

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely kutatásának támogatási ideje a kutatóműhely indításáról számított legfeljebb 24 hónap. A támogatási idő vége 2018. szeptember 30.

 

A Ludovika Kiemelt Kutatóműhelynek nyújtott támogatás formája és összege:

 1. Az egyes Ludovika Kiemelt Kutatóműhelyek futamidejére bruttó 15.000.000 Ft kutatói bérkeret áll rendelkezésre. A keret felosztása a kutatás tervezése során a kutatásvezető feladata.
 2. A kutatás során készült szellemi termékek díjazása a 17/2016. sz. RU szerint történik. A díjazás kiterjed a kutatás során kötelezően előírt publikációs követelményekre is.
 3. A kutatáshoz kapcsolódó rendezvények támogatása. A kutatási tervben fel kell tüntetni a tervezett rendezvények jellegét (konferencia, workshop stb.). A rendezvények költségeit a kutatás során nem kell külön megtervezni, ezek költségeit az Államkutatási és Fejlesztési Intézet a benyújtott kutatási terv alapján tervezi meg.
 4. A kutatás során tervezett külföldi utazások, konferencia részvételek, kutatóutak esetében a tervezés során kötelező adatok: cél/úti cél (város)/utazó személye/ időpont / napok / részvételi (regisztrációs) díj. Kérjük a kutatás egészére megadni a tervezett adatokat.
 5. A kutatás során tervezett külföldi vendégfogadás esetén kérjük az alábbi adatokat feltüntetni: cél / utazó személye/ időpont / napok / igény (szálás, utazás). Kérjük, hogy a kutatás egészére megadni az adatokat.
 6. A kutatás időtartamára szakmai adatbázisok, informatikai eszközök használatára is lehetőség van.

 

Kutatási terv benyújtása

A kutatási tervet az Államkutatási és Fejlesztési Intézet (ÁKFI) Kutatás-fejlesztési Pályázati Rendszerén (KFPR) keresztül kell benyújtani. A benyújtáshoz előzetes regisztráció szükséges, melyet az ÁKFI KFPR honlapján lehet igényelni.

 

Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a pályázók létszámára tekintettel a pályázatot lezárja.


Felhívás
Ludovika Kutatócsoport alapítására

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projekt, A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása" című alprojektjének keretében, Ludovika Kutatócsoport alapítására az alábbi felhívást teszi közzé.

 

Ludovika Kutatócsoport alapításának célja

Az Egyetemen az Intézményfejlesztési Tervben (2015-2020) és a Kutatás-fejlesztési Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek, problémák, folyamatok kiemelt kutatására vagy tudományos eredmény elérésére szervezeti egységnek nem minősülő, határozott ideig működő Ludovika Kutatócsoport alapítható.

 

Ludovika Kutatócsoport tagjai

Ludovika Kutatócsoport kutatásvezetőből és kutatókból áll, melynek a kutatásvezetővel együtt legalább 3, legfeljebb 10 tagja lehet. A kutatócsoport tagjai közül legalább egy fő PhD hallgató.

 

Kutatásvezető

Ludovika Kutatócsoport kutatásvezetője tudományos fokozattal (PhD, CSc) rendelkező oktató vagy kutató lehet, aki az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban áll.

 

Kutató

Ludovika Kutatócsoport kutatója lehet:

 • az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy,
 • az Egyetem valamely doktori iskolájának hallgatója,
 • az Egyetem valamely mesterképzésében részt vevő hallgató;
 • külön megállapodás alapján, az előbbi személyi körben fel nem sorolt személy.

 

Kutatási terv

Ludovika Kutatócsoport alapításához kutatási tervek kell készíteni.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell:

 • a kutatás címét,
 • a kutatásvezető és a kutatásban részt vevő kutatók adatait,
 • rövid összefoglalót a kutatás célkitűzéseiről, alapkérdéséről, jelentőségéről, módszereiről és szakaszairól,
 • a kutatás kapcsolódását az NKE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában (KFIS 2016-2020) meghatározott prioritásokhoz,
 • a kutatás mérföldkövek szerint meghatározott munkatervét,
 • a kutatás időtartamát és befejezésének időpontját,
 • a kutatás várható eredményének meghatározását,
 • költségvetési tervet.

A kutatási tervnek az alábbi speciális feltételeknek kell megfelelnie:

 • a kutatást legalább egy, az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, a kutatásban nem érintett egyetemi tanár írásban ajánlja;
 • a kutatási tervben szereplő kutatást legalább egy nemzetközi partner írásban ajánlja.
 • legalább egy hazai workshop-ot vagy konferenciát, legalább 50 fő részvételével megszervez;
 • a kutatóműhely tagjai vállalják, a kutatóközösség működésének időszaka alatt (12 hónap) kutatónként legalább 3 ív terjedelmű, tudományos igényességgel elkészített tanulmányt, cikket vagy könyvrészletet készítenek el.

 

Ludovika Kutatócsoport kutatásának támogatási ideje

Ludovika Kutatócsoport kutatásának támogatási ideje a kutatócsoport indításáról számított legfeljebb 12 hónap. A támogatási idő vége 2018. szeptember 30.

 

A Ludovika Kutatócsoportnak nyújtott támogatás formája és összege:

 1. Az egyes Ludovika Kutatócsoportok futamidejére a kutatásvezető bruttó 100.000 Ft/hó díjazásban részesül.
 2. A kutatás során készült szellemi termékek díjazása a 17/2016. sz. RU szerint történik. A díjazás kiterjed a kutatás során kötelezően előírt publikációs követelményekre is.
 3. A kutatáshoz kapcsolódó rendezvények támogatása. A kutatási tervben fel kell tüntetni a tervezett rendezvények jellegét (konferencia, workshop stb. ). A rendezvények költségeit a kutatás során nem kell külön megtervezni, ezek költségeit az Államkutatási és Fejlesztési Intézet a benyújtott kutatási terv alapján tervezi meg.
 4. A kutatás során tervezett külföldi utazások, konferencia részvételek, kutatóutak esetében a tervezés során kötelező adatok: cél/úti cél (város)/utazó személye/ időpont / napok / részvételi (regisztrációs) díj. Kérjük a kutatás egészére megadni a tervezett adatokat.
 5. A kutatás során tervezett külföldi vendégfogadás esetén kérjük az alábbi adatokat feltüntetni: cél / utazó személye/ időpont / napok / igény (szálás, utazás). Kérjük, hogy a kutatás egészére megadni az adatokat.
 6. A kutatás időtartamára szakmai adatbázisok, informatikai eszközök használatára is lehetőség van.

 

Kutatási terv benyújtása

A kutatási tervet az Államkutatási és Fejlesztési Intézet (ÁKFI) Kutatás-fejlesztési Pályázati Rendszerén (KFPR) keresztül kell benyújtani. A benyújtáshoz előzetes regisztráció szükséges, melyet az ÁKFI KFPR honlapján lehet igényelni.

 

Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a pályázók létszámára tekintettel a pályázatot lezárja.