Nyitólap

Információ

A pályázati programokra történő jelentkezés lezárultTisztelt Egyetemi Polgárok!

Tisztelt Érdeklődők!


Tisztelettel üdvözöljük Önt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatás-fejlesztési pályázati rendszerének oldalán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015–2020-ra vonatkozó Intézményfejlesztési Terve, valamint a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2016–2020 című dokumentum meghatározta a kutatás-fejlesztés főbb prioritásait, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységének középpontjában álló államtudományi, „államközeli”, „államközpontú” témakereteket.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programon belül a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projekt alapvető kiindulópontja, hogy az ország közigazgatási és kormányzati (közszolgálati) teljesítménye és minősége közvetlenül hat az ország, a nemzet versenyképességére. Mind a minőség, mind a tényleges teljesítmény alapvetően a közszolgálatban dolgozók személyes teljesítményén alapul, másrészt az általuk alkalmazott eszközök és módszerek, továbbá a kialakított szervezeti és működési rend alapvetően befolyásolják azokat. A személyes teljesítmény egyik meghatározó alapja a tudás és az annak használatára való képesség. A tudásbázis kialakítása és strukturált fejlesztése ezért nem önérték, hanem a közszolgálati teljesítménynövelés és a minőség javításának alapvető eszköze, fundamentuma. A projekt fejlesztéseinek központi eleme a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által koordinált közszolgálati tudáskoncentráció, amely a jó állam- jó kormányzás- jó közigazgatás cél-, eszköz- és fogalomrendszeréhez illeszkedve, kiemelt szakmai fejlesztési területekre fókuszálva rendszerszintű fejlesztést valósít meg hazánkban.

Az NKE missziója a tudomány művelésének és a közszolgálatnak, mint hivatásrendszernek a metszetében a magyar állam erősítése, a közszolgálat-fejlesztés oktatási és kutatási megalapozása. Az NKE oktatási és továbbképzési programjaival a közigazgatás, a rendészet, a honvédelem és a közszolgálat egyéb területein támogatja a jól képzett, hatékony személyi, illetve kiemelten a vezetői kapacitások fejlesztését. Egyetemünk tudományos küldetésének középpontjában az „államtudomány”, azaz az állam és a közszolgálat átfogó, multidiszciplináris, komparatív és alkalmazott megközelítésére épülő államkutatások állnak. Az állam létének, működésének és kormányzásának azon tárgyköreit oktatja és kutatja, amelyek különböző társadalomtudományok állammal kapcsolatos kutatásainak együttes alkalmazásával vizsgálhatók. Az államkutatás módszerét és eredményeit a komplexitás és a transzdiszciplinaritás jellemzi.

Ez az oldal a fenti kutatás-fejlesztési célok elérésének támogatására jött létre. Emellett kezeli a jelentkezéseket a kutatás-fejlesztési programokba, és támogatja a feltételek átláthatóságát, megkönnyítve ezzel a pályázatok benyújtását, a bírálati folyamatot és az elszámolást.

Az oldal arra szolgál, hogy információt adjon azokról a kutatási lehetőségekről, melyekkel hozzá lehet járulni a közös közszolgálati kutatási programhoz. Regisztrációt követően tudnak belépni a kutatás-fejlesztési pályázati rendszerbe, ahol jelentkezhetnek az egyes programokra.

Az oldal felhasználóbarát funkciói azt a célt szolgálják, hogy adminisztratív terheik minél kisebbek, a folyamatok gördülékenyebbek és automatizáltabbak legyenek. Amennyiben bármilyen kérdése lenne az oldallal és a kiírásokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az Államkutatási és Fejlesztési Intézet munkatársaihoz az AKFI-Helpdesk@uni-nke.hu e-mail-címen. Kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre bármely kérdés megválaszolásában, technikai segítségnyújtásában.

Sikeres munkát kívánunk!

Államkutatási és Fejlesztési Intézet