Tudományos Kiválósági Programok

Információ

A pályázati programokra történő jelentkezés lezárult

Tartalom:

 

Felhívás
NKE Concha Győző Doktori Programban való részvétel

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projekt, A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása" című alprojektjének keretében, NKE Concha Győző Doktori Programban való részvételre az alábbi felhívást teszi közzé.

 

A program célja

Az államtudományi kutatások támogatására, valamint a tudományos utánpótlás biztosítására, a PhD-fokozat elérésének támogatására az Egyetem NKE Concha Győző Doktori Programot indít, melynek végcélja a fokozatszerzési eljárás megindítása az Intézményfejlesztési Tervben (2015-2020) és a Kutatás-fejlesztési Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek, problémák, folyamatok kutatási témakörében.

 

A programban részvételre jogosultak

A programban részt vehet:

 • az NKE valamely doktori iskolájának a hallgatója, valamint
 • az NKE-vel kötött együttműködési megállapodások alapján az együttműködő intézmények valamely doktori iskolájának nappali tagozatos hallgatója.

 

A programban való részvétel kezdeményezésének határideje

Az NKE Concha Győző doktori programban való részvételre 2016. szeptember 1-től folyamatosan lehet jelentkezni.

 

A program támogatási ideje

A program támogatási ideje maximum 24 hónap, de legfeljebb 2018. szeptember 30.

 

Jelentkezés

Az NKE Concha Győző Doktori Programba kutatási terv benyújtásával lehet jelentkezni, melyet az Államkutatási és Fejlesztési Intézet Kutatás-fejlesztési Pályázati Rendszerén (KFPR) keresztül lehet kezdeményezni.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell:

 • a kutatás címét,
 • a kutatók adatait,
 • rövid összefoglalót a kutatás célkitűzéseiről, alapkérdéséről, jelentőségéről, módszereiről és szakaszairól,
 • a kutatás kapcsolódását az NKE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában (KFIS 2016-2020) meghatározott prioritásokhoz,
 • a kutatás mérföldkövek szerint meghatározott munkatervét,
 • a kutatás időtartamát és befejezésének időpontját,
 • költségvetési tervet.

A kutatási terv kötelező eleme a futamidő alatt 6 havonta két magyar nyelvű, vagy egy idegen nyelvű cikk megírása (terjedelem egyenként legalább 1 szerzői ív), melyből legalább egy az NKE periodikáiba készül. A publikációk igazolása során a szerkesztőség befogadó nyilatkozata szükséges.

A kutatási terv kötelező eleme a fokozatszerzési eljárás megindítása a támogatási időszak végén. A fokozatszerzési eljárás megindítását a doktori iskola (az NKE esetén a Tudományos Ügyek Irodája) igazolja.

 

A programban nyújtott támogatás formája és összege

 1. A támogatási időszak alatt bruttó 80.000 Ft/hó díjazás. Doktori költségtérítés esetében a költségtérítés átvállalása.
 2. Az Egyetem átvállalja a fokozatszerzési eljárás díját.
 3. A kutatás során készült szellemi termékek díjazása a 17/2016. sz. RU szerint történik. A díjazás kiterjed a kutatás során kötelezően előírt publikációs követelményekre, valamint a doktori értekezés kiadására is.
 4. A kutatás során tervezett külföldi utazások, konferencia részvételek, kutatóutak esetében a tervezés során kötelező adatok: cél/úti cél (város)/utazó személye/ időpont / napok / részvételi (regisztrációs) díj. Kérjük, a kutatás egészére megadni a tervezett adatokat.
 5. A kutatás időtartamára szakmai adatbázisok, informatikai eszközök használatára is lehetőség van.

 

Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a pályázók létszámára tekintettel a pályázatot lezárja.


Felhívás
NKE Egyed István Posztdoktori Programban való részvételre

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projekt, A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása" című alprojektjének keretében, NKE Egyed István Posztdoktori Programban való részvételre az alábbi felhívást teszi közzé.

 

A program célja

Az államtudományi kutatások támogatására, valamint a tudományos fokozatot szerzett, jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók támogatására az Egyetem NKE Egyed István Posztdoktori Programot indít az Intézményfejlesztési Tervben (2015-2020) és a Kutatás-fejlesztési Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek, problémák, folyamatok kutatási témakörében.

 

A programban részvételre jogosultak

A programban részt vehet:

 • az NKE foglalkoztatottja,
 • az NKE-vel kötött együttműködési megállapodások alapján az együttműködő intézmények foglalkoztatottjai,
 • a programra történő jelentkezéskor már megszerzett tudományos fokozat, melynek odaítélésétől számított 5 év még nem telt el.

 

A programban való részvétel kezdeményezésének határideje

Az NKE Egyed István posztdoktori programban való részvételre 2016. szeptember 1-től folyamatosan lehet jelentkezni.

 

A program támogatási ideje

A program támogatási ideje maximum 18 hónap, de legfeljebb 2018. szeptember 30.

 

Jelentkezés

Az NKE Egyed István Posztdoktori Programba kutatási terv benyújtásával lehet jelentkezni, melyet az Államkutatási és Fejlesztési Intézet Kutatás-fejlesztési Pályázati Rendszerén (KFPR) keresztül lehet kezdeményezni.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell:

 • a kutatás címét,
 • a kutatók adatait,
 • rövid összefoglalót a kutatás célkitűzéseiről, alapkérdéséről, jelentőségéről, módszereiről és szakaszairól,
 • a kutatás kapcsolódását az NKE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában (KFIS 2016-2020) meghatározott prioritásokhoz,
 • a kutatás mérföldkövek szerint meghatározott munkatervét,
 • a kutatás időtartamát és befejezésének időpontját,
 • költségvetési tervet.

A kutatási terv kötelező eleme a futamidő alatt 6 havonta két magyar nyelvű, vagy egy idegen nyelvű cikk megírása (terjedelem egyenként legalább 1 szerzői ív), melyből legalább egy az NKE periodikáiba készül. A publikációk igazolása során a szerkesztőség befogadó nyilatkozata szükséges.

A kutatási terv kötelező eleme a futamidő végére egy kismonográfia (terjedelme legalább 3 szerzői ív) elkészítése.

 

A programban nyújtott támogatás formája és összege

 1. A támogatási időszak alatt bruttó 110.000 Ft/hó díjazás.
 2. A kutatás során készült szellemi termékek díjazása a 17/2016. sz. RU szerint történik. A díjazás kiterjed a kutatás során kötelezően előírt publikációs követelményekre, valamint a kismonográfiára is.
 3. A kutatás során tervezett külföldi utazások, konferencia részvételek, kutatóutak esetében a tervezés során kötelező adatok: cél/úti cél (város)/utazó személye/ időpont / napok / részvételi (regisztrációs) díj. Kérjük, a kutatás egészére megadni a tervezett adatokat.
 4. A kutatás időtartamára szakmai adatbázisok, informatikai eszközök használatára is lehetőség van.

 

Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a pályázók létszámára tekintettel a pályázatot lezárja.


Felhívás
NKE Zrínyi Miklós Habilitációs Programban való részvételre

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projekt, A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása" című alprojektjének keretében, NKE Zrínyi Miklós Habilitációs Programban való részvételre az alábbi felhívást teszi közzé.

 

A program célja

Az államtudományi kutatások támogatására, valamint a tudományos kiválóság előmozdítására Zrínyi Miklós Habilitációs Programot indít azok számára, akik jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkeznek. A kutatási program az Intézményfejlesztési Tervben (2015-2020) és a Kutatás-fejlesztési Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek, problémák, folyamatok kutatáshoz kapcsolódik.

 

A programban részvételre jogosultak

A programban részt vehet:

 • az NKE foglalkoztatottja, valamint
 • az, aki az Egyetemen oktatott és kutatott tudományágban, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kíván habilitált doktori címet szerezni.

 

A programban való részvétel kezdeményezésének határideje

Az NKE Zrínyi Miklós Habilitáció Programban való részvételre 2016. szeptember 12-től folyamatosan lehet jelentkezni.

 

A program támogatási ideje

A program támogatási ideje maximum 12 hónap, de legfeljebb 2018. szeptember 30.

 

Jelentkezés

Az NKE Zrínyi Miklós Habilitációs Programra kutatási terv benyújtásával lehet jelentkezni, melyet az Államkutatási és Fejlesztési Intézet Kutatás-fejlesztési Pályázati Rendszerén (KFPR) keresztül lehet kezdeményezni.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell:

 • a kutatás címét,
 • a kutatók adatait,
 • rövid összefoglalót a kutatás célkitűzéseiről, alapkérdéséről, jelentőségéről, módszereiről és szakaszairól,
 • a kutatás kapcsolódását az NKE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában (KFIS 2016-2020) meghatározott prioritásokhoz,
 • a kutatás mérföldkövek szerint meghatározott munkatervét,
 • a kutatás időtartamát és befejezésének időpontját,
 • költségvetési tervet.

A kutatási terv kötelező eleme a futamidő alatt 6 havonta két magyar nyelvű, vagy egy idegen nyelvű cikk megírása (terjedelem egyenként legalább 1 szerzői ív), melyből legalább egy az NKE periodikáiba készül. A publikációk igazolása során a szerkesztőség befogadó nyilatkozata szükséges.

A kutatási terv kötelező eleme a habilitációs eljárás megindítása a támogatási időszak végén. A habilitációs eljárás megindítását a Tudományos Ügyek Irodája igazolja.

 

A programban nyújtott támogatás formája és összege

 1. A támogatási időszak alatt bruttó 160.000 Ft/hó díjazás.
 2. A Programban az Egyetem átvállalja a habilitációs eljárás díját.
 3. A kutatás során készült szellemi termékek díjazása a 17/2016. sz. RU szerint történik. A díjazás kiterjed a kutatás során kötelezően előírt publikációs követelményekre.
 4. A kutatás során tervezett külföldi utazások, konferencia részvételek, kutatóutak esetében a tervezés során kötelező adatok: cél/úti cél (város)/utazó személye/ időpont / napok / részvételi (regisztrációs) díj. Kérjük, a kutatás egészére megadni a tervezett adatokat.
 5. A kutatás időtartamára szakmai adatbázisok, informatikai eszközök használatára is lehetőség van.

 

Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a pályázók létszámára tekintettel a pályázatot lezárja.


Felhívás
NKE Lőrincz Lajos Professzori Programban való részvételre

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projekt, A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása" című alprojektjének keretében, NKE Lőrincz Lajos Professzori Programban való részvételre az alábbi felhívást teszi közzé.

A program célja

Az államtudományi kutatások támogatására, valamint a tudományos kiválóság előmozdítására, az MTA doktora tudományos cím megszerzésére az NKE Lőrincz Lajos Professzori Programot indít azok számára, akik jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkeznek. A kutatási program az Intézményfejlesztési Tervben (2015-2020) és a Kutatás-fejlesztési Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek, problémák, folyamatok kutatáshoz kapcsolódik.

 

A programban részvételre jogosultak

A programban részt vehet:

 • az NKE foglalkoztatottja, valamint
 • az NKE-vel kötött együttműködési megállapodások alapján az együttműködő intézmények foglalkoztatottjai.

 

A programban való részvétel kezdeményezésének határideje

Az NKE Lőrincz Lajos Professzori Programban való részvételre 2016. szeptember 12-től folyamatosan lehet jelentkezni.

 

A program támogatási ideje

A program támogatási ideje maximum 10 hónap, de legfeljebb 2018. szeptember 30.

 

Jelentkezés

Az NKE Lőrincz Lajos Professzori Programra kutatási terv benyújtásával lehet jelentkezni, melyet az Államkutatási és Fejlesztési Intézet Kutatás-fejlesztési Pályázati Rendszerén (KFPR)keresztül lehet kezdeményezni.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell:

 • a kutatás címét,
 • a kutatók adatait,
 • rövid összefoglalót a kutatás célkitűzéseiről, alapkérdéséről, jelentőségéről, módszereiről és szakaszairól,
 • a kutatás kapcsolódását az NKE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában (KFIS 2016-2020) meghatározott prioritásokhoz,
 • a kutatás mérföldkövek szerint meghatározott munkatervét,
 • a kutatás időtartamát és befejezésének időpontját,
 • költségvetési tervet.

A kutatási terv kötelező eleme a futamidő alatt négy magyar nyelvű, vagy két idegen nyelvű cikk megírása (terjedelem egyenként legalább 1 szerzői ív), melyből legalább kettő az NKE periodikáiba készül. A publikációk igazolása során a szerkesztőség befogadó nyilatkozata szükséges.

A kutatási terv kötelező eleme az MTA Doktori értekezés feltöltése a Magyar Tudományos Akadémia doktori rendszerébe, melyet az MTA részéről a befogadásról kiállított nyilatkozat igazol.

 

A programban nyújtott támogatás formája és összege

 1. A támogatási időszak alatt bruttó 240.000 Ft/hó díjazás.
 2. A Programban az Egyetem átvállalja az MTA doktora fokozat megszerzésének eljárási díját.
 3. A kutatás során készült szellemi termékek díjazása a 17/2016. sz. RU szerint történik. A díjazás kiterjed a kutatás során kötelezően előírt publikációs követelményekre.
 4. A kutatás során tervezett külföldi utazások, konferencia részvételek, kutatóutak esetében a tervezés során kötelező adatok: cél/úti cél (város)/utazó személye/ időpont / napok / részvételi (regisztrációs) díj. Kérjük a kutatás egészére megadni a tervezett adatokat.
 5. A kutatás időtartamára szakmai adatbázisok, informatikai eszközök használatára is lehetőség van.

 

Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a pályázók létszámára tekintettel a pályázatot lezárja.